Het is een speciale week voor het Katwijkse verenigingsleven. Op 11 november viert het Katwijks Chr. Mannenkoor Jubilate haar 65-jarig jubileum. Drie dagen later wordt ook de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk 65 jaar. Tijd voor een groot gezamenlijk feest. De voorzitters van beide verenigingen trappen het jubileumjaar af en beklinken officieel de bijzondere samenwerking.

De verenigingen hebben veel overeenkomsten constateren Arie van Duijn, voorzitter DVS en Herman de Best, voorzitter Jubilate. De twee grote verenigingen die samen repeteren in het clubgebouw van DVS zijn muzikale ambassadeurs van Katwijk met optredens in heel Nederland en ver daarbuiten.

Groei

Beide verenigingen hebben meer dan 200 leden. Na een kleine dip in de zeventiger jaren sloegen ze ieder een nieuwe weg in. Jubilate ging met het koor reizen door heel Europa en de USA en paste het repertoire aan via een mix van gewijde en populaire muziek. DVS veranderde van pijperkorps in een showband en ging ook optreden in heel Nederland en daarbuiten en werd zo aantrekkelijk voor een groot aantal muzikanten.

Moeilijke tijden

Het aantal koren en korpsen in Nederland neemt snel af. De Best ziet de vergrijzing als een probleem. Toch ziet hij het ledenaantal niet afnemen doordat koorleden familieleden, vrienden en buren meenemen naar de open dagen. “Als klap op de vuurpijl geven we eenmaal per 5 jaar een galaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam, dat geeft een enorme kick”.

Van Duijn benadrukt dat DVS continu investeert in de jeugd om later de aanwas bij de Marchingband te garanderen. De opleiding is direct in professionele handen. Als de jeugd een groot jeugdkorps voorbij ziet komen dat klinkt als een klok, willen ze erbij. Ook zien we bij de Marchingband steeds meer belangstelling van buitenaf. Het aantal korpsen in het land neemt af en de goede muzikanten willen steeds verder reizen om hun hobby op hoog niveau te blijven uitoefenen”.

Groot feest

Van Duijn en De Best zijn trots om het grote gezamenlijke jubileumconcert dat op 26 februari 2019 gaat plaatsvinden in de Theaterhangaar in Katwijk. Samen onthullen ze het thema: “Friends For Life”.

De Best: “Na contacten met Harrie de Bruin, directeur van de Theaterhangaar hebben Jubilate en DVS besloten om het jubileumfeest te vieren met een galaconcert dat zijn weerga niet kent met Jubilate, de DVS Marchingband, Junioren en DVS on Stage”. Van Duijn: “De mensen zullen niet weten wat ze meemaken. Ze worden in gala ontvangen en we gaan ze ook vragen om zoveel mogelijk in gala naar het concert te komen. Ieder item duurt niet langer dan drie minuten en het publiek draait met de tribune van item naar item. Er wordt volledig gebruik gemaakt van alle faciliteiten van de Theaterhangaar. Visuele effecten met historische beelden, waardoor het concert ook voor oud-leden een bijzondere dimensie zal krijgen.”

De Best: “Het aantal kaarten is beperkt, zo’n 1.100 stuks. Er is nu al een grote belangstelling uit het hele land. Hou daarom de media in de gaten en reageer snel zodra de kaartverkoop van start gaat.”  Van Duijn roept ook iedereen op om bijzondere beelden met de organisatie te delen: “Heb je mooi materiaal, stuur een kopie naar historie@dvskatwijk.nl en historie@jubilate.nl. Wie weet gaat een uitverkochte Theaterhangaar van jouw beelden genieten”.