Het is het weer tijd om een aanvraag in te dienen om zo kans te maken op een van de D.F.E. Meerburgprijzen die jaarlijks door Stichting Herinneringsfonds worden uitgereikt. Deze geldprijzen worden uitgereikt aan personen of organisaties die de Katwijkse cultuur en handel willen versterken of zich op dat vlak hebben ingezet voor Katwijk. Kent u of bent u een persoon of organisatie die hiervoor in aanmerking komt? Kandidaten kunnen tot 1 december worden aangemeld.

Criteria

Stichting Herinneringsfonds werd in 1989 opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting, die jaarlijks hieruit prijzengeld toekent aan verdienstelijke Katwijkers. Om voor de D.F.E. Meerburgprijs in aanmerking te komen dienen kandidaten een culturele- of handelsbijdrage te leveren aan Katwijk en haar imago. Bijvoorbeeld het willen plaatsen van een standbeeld, het onderhouden of renoveren van karakteristieke Katwijkse monumenten, schilderijen willen aankopen en tentoonstellen, geschreven teksten willen uitgeven die bijdragen aan de Katwijkse Cultuur, of op een andere bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest of willen zijn voor de Katwijkse gemeenschap of cultuur. Meer over de toekenning kunt u lezen op www.katwijk.nl/meerburgprijs. Hier kunt u ook lezen welke prijzen in het verleden zijn uitgereikt.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden door middel van een motivatiebrief. Hierin moet staan waarom juist zíj de prijs nodig hebben of verdienen. Zo wordt verwacht dat de kandidaten een concreet plan maken dat uitlegt hoe zij het plan willen uitvoeren, hoeveel geld daarvoor nodig is, wat de exacte vraag is voor de D.F.E. Meerburgprijs en wat er nodig is om het plan succesvol af te ronden. Daar hoort een financiële onderbouwing of begroting bij. Kandidaten kunnen hun motivatie en begroting indienen via www.katwijk.nl/meerburgprijs of opsturen naar de gemeente t.a.v. de burgemeester van Katwijk, postbus 589, 2220 AN te Katwijk.