Komende donderdag moet de gemeenteraad beslissen over het vraagstuk of men wel of niet gaat meebetalen aan een schaatsbaan in Leiden. Onder de partijen in de gemeenteraad hangt een bescheiden verdeeldheid als het gaat om deze kwestie. De financiële maatregel moet er onder andere voor zorgen dat de ledenafname van de schaatsclubs stopt. Aan de andere kant zien een aantal partijen niet de meerwaarde en vinden de bijdrage een hoop geld voor de huidige 200 leden.

333m

Het college van de gemeente Leiden heeft op 19 december 2017 besloten tot nieuwbouw van een ijshal op sportpark De Vliet in Leiden. Vanuit de schaatsers en de schaatsverenigingen uit de regio is er een sterke wens/behoefte voor de realisatie van een 333 meter ijsbaan. De regiogemeenten in het verzorgingsgebied van de ijsbaan (Holland- Rijnland en de Rijnstreek) is daarom gevraagd om medefinanciering c.q. bijdrage in de investeringskosten voor de uitbreiding naar een 333 meter ijsbaan. Voor de gemeente Katwijk komt dat neer op een bedrag van €388.000,-.
Bron: Raadsvoorstel Bijdrage van Katwijk aan realisatie 333 meter ijsbaan Leiden

Verdeeldheid onder politiek

 1. CDA: De 333m baan is een toegevoegde waarde en heeft een regionale functie. Schaatsen is populair.
 2. GemeenteBelangen: Een mooie kans op deze baan te realiseren, iets wat wij zelf niet kunnen. De verenigingen zijn intens betrokken en de huidige faciliteiten zijn niet toereikend.
 3. VVD: Te veel geld voor 200 leden. 333m is leuk, maar niet nodig.
 4. Hart voor Katwijk: Geen noodzaak of meerwaarde om bij te springen als gemeente. Kosten staan niet in verhouding met extra activiteiten die er gaan komen.
 5. Fractie Smits: Geen voorstander van de extra financiëring.
 6. KiesKatwijk: Katwijk heeft altijd bijgedragen aan regionale projecten van HollandRijnland en wil een eerlijke samenwerking.
 7. ChristenUnie: CU geeft aan dat het voorstel gebrekkige argumentatie bevat.
 8. PvdA: 333m is “nice to have”, maar niet nodig. Gemeente Leiden doet niet meer aan solidariteitsvoorstelling.
 9. DURF: Eens met VVD, KK en HvK.
 10. D66: “Wij vinden het een geringe bijdrage voor de toekomstbestendige baan met een regiofunctie.”
 11. SGP: Nog niet overtuigd van de meerwaarde. Leiden is zelf vaak niet solidair.

Wethouder van Helden vindt de baan niet alleen meerwaarde hebben voor de wedstrijdschaatsers maar ziet ook meer kansen en capaciteiten voor de recreanten. De baan wordt veel duurzamer, dat betaalt zicht terug. Als het hier vriest is het vechten aan de Goerie. Schaatsen leeft, maar momenteel wordt de huidige baan niet gevonden. De 250 meter baan is al winst, maar de toegevoegde waarde van 333m baan is groot omdat de baan voordelen heeft voor de verenigingen zoals gunstigere uren en lagere huren. De wethouder ziet het als gericht investeren in een voorziening die wij normaal niet zelf zouden kunnen realiseren.

De gemeenteraad neemt donderdag een beslissing.