De gemeente Katwijk wil op twee nieuwe manieren achterstanden in het onderwijs aanpakken. Wethouder Knape: “Onderwijs is een belangrijke basis in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Door passend onderwijs leren kinderen mee te doen in de samenleving. In Katwijk hebben we goed onderwijs en dat willen we zo houden. En daar zijn investeringen voor nodig.”

Investeren in Katwijkse peuters en kleuters

Om peuters en kleuters in Katwijk op een goed taalniveau te krijgen, subsidieert de gemeente de aanschaf van het programma LOGO 3000 voor acht basisscholen en peuterspeelzalen. Met dit programma leren peuters en kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters leren (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3.

Nieuwkomersklas van 3 naar 5 dagen

Vanaf 2019 gaan kinderen die vanuit een ander land naar Nederland komen vijf dagen per week onderwijs volgen in de Nieuwkomersklas op basisschool de Duinroos in Katwijk aan den Rijn. Op dit moment zitten kinderen voor drie dagen in de week in de nieuwkomersklas van Prohles en de andere twee dagen in een reguliere klas. Dit wordt bekostigd door het schoolbestuur. Uit onderzoek blijk dat kinderen nog sneller integreren en de taal eigen maken als het eerste jaar van opvang volledig wordt ingezet op dagelijkse taalvaardigheid. Daarbij geeft het leren in één vaste groep met een vertrouwde leerkracht deze kinderen, die vaak toch al veel meegemaakt hebben voordat zij in Katwijk aankomen, een veilig gevoel.

Samen sterk voor goed Katwijks onderwijs

Wethouder Van Starkenburg: “De gemeente wil kinderen zoveel mogelijke gelijke kansen in het onderwijs bieden, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, is het lastig dit nog in te halen. Daarom zetten wij in op het vroegtijdig signaleren, voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. Dit doen wij niet alleen. We werken intensief samen met onder andere voorschoolse instellingen, scholen, bibliotheek, CJG en andere partijen. Naast deze twee nieuwe maatregelen stimuleert Katwijk leesbevordering en taalontwikkeling al met verschillende maatregelen en initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Bibliotheek op School’ dat op dit moment al op 21 scholen in Katwijk wordt ingezet. Hierbij subsidieert de gemeente eenmalig de opstartkosten en gaan de scholen, samen met de bibliotheek aan de slag. Andere voorbeelden zijn Boekstart en Peuterpraat, waarbij er vooral ook aandacht is voor de allerjongsten en kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De gemeente bekijkt, naast deze initiatieven, volgend jaar opnieuw hoe het onderwijsachterstandenbeleid zo goed mogelijk kan worden ingericht en wil daarbij vooral uitgaan van de behoeftes van het onderwijsveld en ouders en leerlingen zelf. Natuurlijk wordt hierbij ook om de meningen en adviezen van inwoners gevraagd.”

Begroting 2019: Jacco Knape

In het derde filmpje over de #begroting2019 horen we van wethouder Jacco Knape waar hij de komende tijd aan gaat werken. Onder andere duurzaamheid en onderwijs zijn belangrijke thema's dit jaar. Denk je ook mee over ons erfgoed?

Geplaatst door Gemeente Katwijk op Maandag 8 oktober 2018