De gemeente heeft aan enkele potentiële woninginbrekers een last onder dwangsom opgelegd. De mannen waren in het bezit van inbrekerswerktuigen toen zij werden aangehouden door de politie. De omstandigheden waren zodanig dat aannemelijk kon worden gemaakt dat zij van plan waren in te breken. Als de mannen nog een keer in de gemeente worden aangehouden met inbrekerswerktuigen, dan moeten zij een dwangsom ter hoogte van € 2500,- betalen. Naast vele andere preventieve maatregelen hanteert Katwijk hiermee, in navolging van enkele andere gemeenten in Nederland, een nieuwe manier om woninginbraak verder terug te dringen.

Terugdringen woninginbraak

Woninginbraak behoort tot de zogenoemde high impact crimes (HIC). Naast financiële schade zorgt een woninginbraak vaak voor grote emotionele schade; het tast het veiligheidsgevoel aan. De gemeente wil hier tegen optreden. Door het opleggen van een last onder dwangsom wil Katwijk inbrekers afschrikken en zo het aantal woninginbraken nog verder terugdringen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie. Als de politie constateert dat personen inbraakmaterialen bij zich hebben en als de omstandigheden aantonen dat zij dit bij zich hebben om in te breken, volgt een rapportage aan de gemeente. Vervolgens kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen.

Bel 112. Daar vang je inbrekers mee!

De cijfers van woninginbraken in de gemeente Katwijk zijn laag vergeleken met de rest van het land. Gemeente en politie zetten zich enorm in dit cijfer verder te verlagen. Maar voor het voorkomen van inbraak is ook de hulp van inwoners van groot belang. Dankzij oplettende buurtbewoners worden jaarlijks vele pogingen tot inbraak voorkomen. Bel daarom bij een verdachte situatie altijd 112. Daar vang je inbrekers mee!