Op donderdag 18 oktober is vanaf 19.45 tot 21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over Aardgasvrije wijk en duurzame woningen.

Het college informeert de raad over de ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie en aardgasvrije wijken; aan de hand van het voorbeeldproject ‘smartpolder Hoornes’. Het college wil in de wijk Hoornes graag het aardgasnet vervangen door een warmtenet. Inmiddels is bekend geworden dat Katwijk de gevraagde projectsubsidie hiervoor toegewezen heeft gekregen van het ministerie.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.