Vanwege het aantal geregistreerde ongevallen met (brom)fietsers en klachten over de stoeprand bij het fietspad op de Boulevard is er onderzoek gedaan. Wethouder Rien Nagtegaal: “We willen onveilige verkeerssituaties aanpakken. Met dit onderzoek brengen we de verkeerssituatie en de mogelijke oplossingen op de Boulevard goed in beeld. Het doel is het verbeteren van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers op de Boulevard.“

Conclusie van het onderzoek

De conclusie van het onderzoek is dat de Boulevard weliswaar voldoet aan de eisen, maar door de toegenomen drukte moet deze optimaler worden ingericht. In 2008 is de Boulevard vernieuwd. Na deze vernieuwing heeft de Boulevard de afgelopen jaren een nog belangrijkere functie gekregen als verblijfs- en flaneerplek. Op drukke momenten wordt de huidige verkeersruimte op de Boulevard maximaal gebruikt. De vele verkeersbewegingen en toegenomen drukte van voetgangers en fietsers in combinatie met het huidige fietspad kan in specifieke situaties leiden tot ongevallen.

Oplossingen

Aan de raad wordt een aantal mogelijke oplossingen voorgelegd om de verkeersveiligheid op de Boulevard te kunnen verbeteren. De verschillende oplossingen zijn onder andere in overleg met de politie, de provincie Zuid Holland en de fietsersbond naar voren gekomen en getoetst aan de volgende vijf uitgangspunten: verbeteren van de verkeersveiligheid, behoud van het gewenste beeld van de Boulevard, doorstroming van fiets en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), tijdsduur uitvoering en kosten efficiënt. Het college geeft de voorkeur aan de oplossing waarbij de band tussen het fietspad en de stoep wordt verlaagd. Daarmee wordt een belangrijk deel van het verkeersveiligheidsprobleem aangepakt. Op de lange termijn kunnen aanvullende maatregelen worden uitgevoerd tijdens toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de Boulevard.

De gemeenteraad

Vanwege de impact op de omgeving en de verschillende investeringen wil het college aan de raad vragen welk van deze oplossingen verder moet worden uitgewerkt. De oplossingen kunnen om verschillende redenen de voorkeur krijgen. Een zorgvuldige afweging is daarom van groot belang.  Uiteindelijk wordt een definitief ontwerp ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.