Op maandag 24 september zijn de publieke opgravingen in de Zanderij gestart. Inwoners gaan samen met vrijwilligers van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) op zoek naar de resten van een Merovingische boerderij uit 500-600 na Chr. De opgravingen duren tot 19 oktober. Het is een unieke opgraving, want het komt bijna nooit voor dat inwoners hier aan mee kunnen doen.