De werkzaamheden aan de ‘Joop van der Reijden’ fietsbrug over de Oude Rijn tussen Valkenburg en Oegstgeest zijn in volle gang. Zowel op het water als op de kade vinden allerlei werkzaamheden plaats ter voorbereiding op het plaatsen van het stalen brugdeel. Door een faillissement van het destijds gecontracteerde staalbedrijf is de brug  niet in november 2018gereed, maar in maart 2019.

Bouw en transport brug

De komende tijd wordt bij het nieuwe staalbedrijf in Friesland gewerkt aan de drie stalen delen van de brug. Twee aanbruggen en één val. De val is het middelste, draaiende deel van de brug met de naald. In februari wordt de brug in één keer getransporteerd van Friesland naar de gemeente Katwijk en Oegstgeest. In de tussentijd worden in Oegstgeest en Valkenburg, naast allerlei beton- en funderingswerkzaamheden, de wachtplaatsen voor de boten afgemaakt, de landhoofden aan beide zijden afgerond en de fietspaden aangelegd.

Feestelijke opening

Woensdag 13 maart 2019 wordt de fietsbrug feestelijk geopend. Samen met vertegenwoordigers van de bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn, wijkraad Valkenburg en vrijwilligers van het pontje wordt de opening van de fietsbrug voorbereid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanleg van de brug of met eigen ogen de voortgang bekijken? Op maandag 1 oktober 2018 is er een inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur aan de Oegstgeestzijde van de brug. Iedereen is daar van harte welkom. Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Albertine Tjeenk Willink, 06-27357130 of albertine.tjeenkwillink@dhm-infra.nl.