Het college van burgemeester en wethouders heeft de resultaten van het onderzoek naar de geschikte locatie voor het Kennis- en cultuurcentrum gepubliceerd. In dit onderzoek komt de locatie Noordzeepassage als beste uit de verf.

De locatie Baljuwplein valt volgens het onderzoek niet binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Op 20 september wordt het onderstaande voorstel in de gemeenteraad besproken en in november wordt er gevraagd krediet beschikbaar te stellen van € 11,6 miljoen voor de aanschaf en verbouwing van de Noordzeepassage.

Samenwerking

Diverse partijen gaan samen een organisatie vormen. De muziekschool, de bibliotheek en K&O Katwijk willen samenwerken en een sterke organisatie neerzetten waarin het cultuuraanbod in Katwijk beter tot zijn recht komen. Welzijnskwartier ziet mogelijkheden tot samenwerking met het KCC maar is (nog) niet bereid de cultuurtak onder te brengen in de grotere organisatie.

Kans voor Katwijk

Tijdens een presentatie aan de pers noemde wethouder Jacco Knape het nieuwe Kunst- en cultuurcentrum een kans voor Katwijk. Met het oog op de toekomst moeten de partijen met een ander concept komen want op de huidige manier kunnen de organisaties niet meer goed functioneren. De voorwaarde die de partijen stellen is wel dat er goede huisvesting moet komen. Door de partijen bij elkaar te huisvesten en activiteiten met elkaar af te stemmen ontstaat er culturele kern in het centrum van Katwijk.

Financieel

De €11,6 miljoen die in het voorstel staat roept de nodige vragen op. Waar de raad eerder een maximaal bedrag van €11 miljoen aangaf is hier toch zes ton bovenop gekomen. De wethouder verklaard dat door de verkoop van de huidige muziekschool er extra geld beschikbaar is om het Kennis- en cultuurcentrum te realiseren. Of dit in de ogen van de raadsleden anders wordt gezien zullen we 20 september tijdens de raadsvergadering horen. De twee boekhandels die in het centrum zouden intrekken zijn allebei afgehaakt om diverse redenen. Hierdoor blijft er geen commerciële huur over en worden deze ruimtes gevuld door subsidiepartij K&O Katwijk.

Dit artikel wordt aangevuld.