In het bosplantsoen langs de Luit Katlaan worden woensdag 19 september  30 essen gekapt. De gemeente onderhoudt alle bomen langs straten, op grasvelden en in plantsoenen. Soms is het toch nodig dat er bomen gekapt worden.  Deze essen hebben last van essentwijgsterfte.

Helaas is er geen remedie tegen deze snel optredende boomziekte. De gemeente zorgt dat het groen gezond blijft en er geen onveilige situaties ontstaan. Er is momenteel een groot risico dat er grote, dode takken uit de bomen vallen en op het sportveld of fietspad terecht kunnen komen, daarom besluit de gemeente over te gaan tot noodkap.

In overleg met de groenbeheerder wordt later bekeken welk groen er voor de bomen in de plaats terug kan komen.