De politieke partijen DURF en ChristenUnie Katwijk hebben een motie gepubliceerd waarin zij pleiten voor vuurwerkvrije zones in de gemeente Katwijk. In de motie wordt het college verzocht om onderzoek te doen welke locaties geschikt zouden zijn voor een vuurwerkvrije zone. Het onderzoek moet zo worden gepland dat er genoeg tijd overblijft voor de formaliteiten om de zones voor de komende jaarwisseling aan te wijzen.

De problemen

Volgens de indieners zorgt vuurwerk elke jaarwisseling voor overlast voor mens en dier. Elk jaar worden er onder andere bushokjes, kolken en prullenbakken opgeblazen met vuurwerk. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Katwijk zijn nog geen vuurwerkvrije zones opgenomen.

APV artikel 2.6.3
  1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
  2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
  3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover artikel 429, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.
  4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

De oplossing

In veel gemeenten in Nederland worden vuurwerkvrije zones ingesteld. Na onderzoek over geluidsoverlast in 2015 is de gemeente Katwijk al opgeroepen om vuurwerkvrije zones in te voeren vanwege het geluidsniveau. DURF en ChristenUnie pleiten nu ook voor vuurwerkvrije zones in Katwijk om het overlast inde gemeente tegen te gaan.