RTV Katwijk kan de door de gemeenteraad geëiste beleidsdoelstellingen niet op tijd aanleveren. Dat zegt voorzitter Willem Meijvogel in een brief aan de gemeenteraad. De gemeenteraad eiste in maart dit jaar dat de omroep uiterlijk eind september 2018 strak geformuleerde doelstellingen zou overhandigen. De eis geldt als voorwaarde voor het verstrekken van een krediet van €485.000 dat bedoeld is voor het huisvesten van de omroep in het pand van Uitgeverij Verhagen. Vanwege vakanties lukt het de omroep niet om binnen de gestelde termijn deze doelstellingen klaar te hebben, verklaart Meijvogel.

De doelstellingen zijn een aanvullende eis van de gemeenteraad en moeten duidelijk maken hoe de omroep zich de komende jaren wil ontwikkelen. Duidelijk moet worden welke doelen de omroep zichzelf stelt met betrekking tot samenwerkingen met andere media, het bereiken van verschillende doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van radio, tv en online. Daarnaast wil de gemeenteraad weten hoe en wanneer deze doelstellingen worden geëvalueerd.

Geen bemoeienis met inhoudelijk beleid

De omroep boet al enige tijd in aan relevantie. Na het vertrek van een aantal dragende vrijwilligers in 2016 en 2017 is het televisieaanbod afgenomen en heeft de omroep moeite om nieuwe, jonge vrijwilligers aan zich te binden. Ook lijkt de omroep online moeilijk mee te kunnen in het zich snel ontwikkelende medialandschap.

Tegen dit licht heeft de gemeenteraad in maart een amendement gesteund om de omroep aan te sporen tot meer samenwerking en het formuleren van strakke beleidsdoelstellingen. Jaap Haasnoot van Kies Katwijk sprak destijds van een ‘dringende revitalisering’, andere partijen zijn terughoudender in hun commentaar om de scheiding tussen politiek en media te eerbiedigen. De raad wil zich nadrukkelijk niet bemoeien met inhoudelijk beleid van de omroep.

Vervolg onduidelijk

Of het niet op tijd aanleveren van de doelstellingen consequenties heeft is onduidelijk. Sonny Spek van DURF reageert op Twitter:

Volgens mij staat er als eis bij het raadsbesluit van 8 maart dat er een voorwaarde is voor de kredietverstrekking van 485.000 euro, namelijk dat de SMART-doelstellingen in het derde kwartaal naar buiten worden gebracht. Als dat niet het geval is moeten wij daar mee aan de slag.Sonny Spek - DURF

Voorzitter Meijvogel geeft in de brief niet aan wanneer de gemeenteraad de doelstellingen wel kan verwachten, maar belooft de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.