Sinds vandaag is het “Compensatieplan Tjalmaweg Katwijk” te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland. Voor de verbreding en verdieping van de Tjalmaweg moeten bomen worden gekapt. Bij deze vergunningaanvraag kan de gemeente Katwijk vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening een herplantplicht opleggen bij de vergunningsvoorschriften. 

Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt de Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk aangepakt. Omdat de huidige weg de druk van de spits niet aan kan gaat er een hoop sluipverkeer door Rijnsburg en Valkenburg heen. De Tjalmaweg wordt op het bestaande tracé, tussen de aansluiting met de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-West, uitgebreid naar 2×2 rijstroken en voor een deel verdiept. Ook komen er twee viaducten, genaamd Valkenburg Oost en Valkenburg West.

Eerder deze week stuitte wij op een vergunningsaanvraag van de provincie Zuid-Holland voor de kap van 800 bomen waarvan 437 vergunningsplichtige bomen. Omdat er een hoop onduidelijkheid is over het traject van het kappen en (her)planten van bomen heeft de provincie Zuid-Holland het compensatieplan openbaar gemaakt. Voor verdieping en volledige informatie raden wij aan dit plan te lezen. Wij geven hieronder een korte samenvatting van het plan.

 • Er moeten 437 vergunningsplichtige bomen worden gekapt
 • De bomen die niet vergunningsplichtig zijn bestaan voornamelijk uit kleine bosschage
 • Er worden 380 nieuwe bomen geplant
 • Bijna alle bomen aan de zuidkant worden gekapt
 • Alle knotwilgen aan de noordkant worden gekapt, een aantal nieuwe worden geplant
 • Er worden 26.610 klimplanten aangeplant ter vergroening van de geluidswanden
 • Aan de kant van de geluidswand bij de Molenwijk en Katwijkerbroek worden 25 bomen geplant
 • Op het deeltraject Duinzicht en viaduct Valkenburg I worden aan de geluidswand 28 nieuwe bomen geplant
 • De laanbeplanting op het talud van de aansluiting Valkenburg I (West) bestaat uit 66 nieuwe zomereiken
 • Ter hoogte van Zwammerveld en Veldzicht vindt bijna geen nieuwe aanplant plaats omdat hier al relatief veel bomen staan.
 • Bij het deeltract Torenvlietlaan en viaduct Valkenburg II worden 15 nieuwe parkbomen geplant
 • Het profiel van de verlengde Duyfraklaan wordt doorgetrokken over de Tjalmaweg
  heen met laanbeplanting (150 bomen) en grasbermen.
 • Langs het Limes monument worden 14 italiaanse populieren geplant
 • Vanaf Postmus Sierbestrating tot de Torenvlietbrug worden ruim 40 nieuwe bomen geplant

Het volledige compensatieplan is hieronder te lezen of te downloaden (klik).