Op donderdag 6 september is vanaf 19.45 uur tot 21.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Toegang Sociaal domein’’.

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot hulp en ondersteuning van haar inwoners. Ontwikkelingen, ervaringen en ook een financieel negatief meerjarig beeld leiden er toe dat het college de toegang tot hulp en ondersteuning met ingang van 1 januari 2020 anders wil organiseren. De raad wordt gevraagd om een uitvoeringsbudget voor de implementatie van € 250.000 beschikbaar te stellen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Na de informatieve behandeling in de commissie op 6 september zal het presidium besluiten hoe en wanneer de behandeling verder zal gaan.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.