Tot 15 september dit jaar is het toegestaan om buiten de wegen en paden bramen te zoeken in de duinen. Wel heeft Staatsbosbeheer een aantal spelregels gemaakt waardoor de schade aan de duinen minimaal blijft.

  • Het zich bevinden buiten wegen en paden is alleen toegestaan om bramen te zoeken.
  • Het is niet toegestaan om buiten de aangegeven paden een hond mee te nemen.
  • Waar met borden is aangegeven dat betreden niet is toegestaan, mag niet worden gezocht.
  • Loop niet over de duintoppen en beklim geen duinen waar geen bramen staan
  • Het is niet toegestaan om in de zeereep bramen te zoeken.