Bij de gemeente Katwijk is op 24 juli een aanvraag binnengekomen van de provincie Zuid-Holland voor de kap van 800 bomen, waarvan 437 bomen vergunningplichtig, ten behoeve van de Rijnlandroute. Als de vergunning wordt verleend moet de bomenkap gaan plaatsvinden op de Ir. G. Tjalmaweg tussen hectometerpaal 15.7km en 18.5km.

Kap van 9000 bomen in Leiden
Vorig jaar gaf de gemeente Leiden een kapvergunning af voor de kap van bijna 9000 bomen voor de Rijnlandroute. Toen stapten de wijkvereniging Stevenshof, een bewonersvereniging en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland naar de Raad van State om een kapvergunning die door de Gemeente Leiden is afgegeven te vernietigen. De organisaties vinden dat de aanleg van de weg veel schade aan de natuur aanricht. De Raad van State heeft toen besloten dat de provincie Zuid-Holland de bomen mag kappen.

Herplanten
Over het herplanten van de gekapte bomen is in Leiden nog veel onzekerheid. Waar de provincie Zuid-Holland laat weten dat zij voor de oplevering in 2022 alle bomen herplant heeft laat een onderzoek van de Bomenbond zien dat Zuid-Holland niet meer dan de helft van de 8.000 bomen kan herplanten. Als wij kijken naar de procedure in Leiden is de toekomst voor de 800 bomen in Katwijk is vrijwel bepaald. Over de herplanting is tot nu toe niks bekend.