Voor de herhuisvesting van de ambtenaren  wordt het gemeentehuis verbouwd. Architectenbureau Architecten_Lab heeft hiervoor het Definitief Ontwerp gemaakt. Voor het selecteren van een aannemer is een nationale niet-openbare aanbesteding opgestart. Uit deze aanbesteding is BAM Bouw en Techniek bv als beste naar voren gekomen om samen met de gemeente en de architect een bouwteam te vormen.  

Bouwteam
Het werken in een bouwteam betekent dat de architect en de aannemer samen met de gemeente de bestektekeningen opstellen. Wethouder Rien Nagtegaal: “Zo houden we controle op de keuzes die wij maken in het ontwerp én de uitvoering ervan. Op die manier kunnen we zowel de kwaliteit als het budget goed bewaken.”

Realisatieovereenkomst
Met BAM wordt een bouwteamovereenkomst ondertekend. De komende periode bespreken de drie partijen de werkwijze, het budget en de planning zoals is opgenomen in het programma van eisen en het definitief ontwerp. Als de drie partijen het eens zijn wordt een aannemingsovereenkomst ondertekend en start de voorbereiding voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Planning
Begin 2020 zijn alle kantoor- en publieksfuncties ondergebracht in het gemeentehuis.