De gemeente en maatschappelijke organisaties zijn voor de zomervakantie veelvuldig aanwezig geweest tijdens activiteiten en gewoon op straat om met u als inwoner van de gemeente Katwijk in gesprek te gaan over de toekomst van Katwijk. ‘In wat voor Katwijk wilt u leven?’ is de centrale vraag die de gemeente stelt. Inwoners van Katwijk hebben daar veel ideeën over. Ruim 1000 (!) reacties leverde dat in juni en juli op. Na de actieweek en de eerste meet-up was het op donderdag 12 juli de beurt aan sociaal-maatschappelijke organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen om samen na te denken over de toekomst van Katwijk. Zo werken we gezamenlijk toe naar een Maatschappelijke Agenda. Een agenda met opgaven waar we met elkaar aan gaan werken in Katwijk.

Verder lezen
Meet-up 2
Midden tussen de kunst in het Katwijks Museum kwamen op donderdag 12 juli professionals bij elkaar voor meet-up #2. Tijdens deze avond bespraken zij de prioriteiten die door inwoners zijn bepaald tijdens de actieweek en de eerste meet-up. Alle ideeën die bewoners aandroegen in de afgelopen weken zijn gebundeld onder heldere opgaven voor de toekomst. Voorbeelden zijn: ouderen wonen langer gezond en gelukkig thuis, diversiteit in het cultureel aanbod en het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. De professionals van onder andere Welzijnskwartier, Marente, Dunavie en ’s Heeren Loo, bekeken de opgaven vanuit hun eigen praktijk en kwamen met aanvullende ideeën hoe je met deze opgaven om kunt gaan. Naast de plannen voor de toekomst was een belangrijke conclusie van de avond dat er kansen liggen om meer onderling samen te werken en gebruik te maken van elkaars ideeën, locaties en kennis. Een videoverslag van deze inspirerende avond staat op detoekomstvankatwijk.nl

Wat is De Toekomst van Katwijk?
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een opdracht voor ons allemaal. Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente zetten samen hun ideeën op de agenda voor de komende jaren. Deze agenda bepaalt in welke activiteiten we geld en energie steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken.

In een derde meet-up in september worden de opbrengsten van de actieweek en voorgaande meet-ups gepresenteerd aan de gemeenteraad als de eerste maatschappelijke agenda voor de toekomst van Katwijk.

Detoekomstvankatwijk.nl
Er zijn veel ideeën opgehaald en deze zijn inmiddels uitgewerkt tot opgaven waar we in de toekomst aan gaan werken. Maar goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Dus mocht u ons hebben gemist; op de website detoekomstvankatwijk.nl kunt u uw ideeën delen. Op deze website vindt u ook alle resultaten, foto’s en filmpjes.