Verkenner Frank Koen heeft gisteren een voortgangsbericht verstuurd naar alle fractievoorzitters. Hierin staat dat hij probeert een balans te vinden in de verdeling van portefeuilles tussen de partijen die momenteel proberen te formeren. Dit zijn CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66. Ook wil Koen de komende dagen de fractievoorzitters van VVD, Hart voor Katwijk, DURF en KiesKatwijk spreken. Mocht het gebeuren dat de formatie mislukt wil Koen ook alternatieve opties hebben.

Lees de volledige brief hier
Aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Katwijk,
cc. burgemeester, secretaris, griffier

Lexmond, 4 juni 2018

Geachte dames en heren,
Op 28 mei jl. ben ik door de formateur Adger van Helden benaderd met het verzoek om te bezien welke belemmeringen er in het huidige formatieproces tussen de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66 zijn om een stabiel en verbindend college te vormen.

Ook deze en volgende week zal ik daar nog voor nodig hebben. Daarna kan de balans worden opgemaakt of er een, door alle zes partijen gedragen, verdeling van portefeuilles kan plaatsvinden en de formatie daarmee kan worden afgerond.

Zoals al eerder gemeld betrek ik bij mijn verkenning ook andere partijen. In de komende dagen wil ik, als verkenner, dan ook kort spreken met de fractievoorzitters van VVD, Hart voor Katwijk, DURF en KiesKatwijk. Ik wil graag horen of er, indien de situatie zich voordoet, ook alternatieven gevonden kunnen worden indien de lopende formatie mislukt.

Met een vriendelijke groet,

Frank Koen