De inkt van het nieuwe coalitie-akkoord is nog maar net droog of de voltallige oppositie zet al kanttekeningen bij de financiële onderbouwing van het akkoord.

Het gisteren gepresenteerde coalitie-akkoord bevat namelijk geen financiële bijlage en dat is voor de partijen PvdA, Durf, VVD, Hart voor Katwijk, Kies Katwijk, D66 en Fractie Smits aanleiding om in een brief aan beoogd CDA-wethouder Adger van Helden te vragen naar de financiële doorrekening van de collegeplannen.

Op 5 juli gaan de partijen met elkaar in debat over het nieuwe akkoord. De verhoging van de OZB met 10% wordt weliswaar genoemd in het akkoord, maar dat is voor de oppositiepartijen onvoldoende om de plannen goed te kunnen beoordelen.

Naast de huidige financiële situatie van de gemeente Katwijk kosten ook uw beleidsvoornemens geld. Op geen enkele wijze wordt inzichtelijk gemaakt waar de raad of de bevolking aan moet denken.

De volledige brief kunt u hieronder lezen.

Klik hier voor de brief van de oppositie

Aan de formateur van het nieuwe college van de gemeente Katwijk

Geachte heer van Helden, beste Adger,

Woensdag 27 juni heeft u het coalitieakkoord gepresenteerd van CDA, CU, SGP en GB. In dit akkoord staan een heel aantal beleidsrichtingen. Ook is er een hoofdstuk financiën opgenomen. Hierin valt onder andere te lezen dat de nieuwe coalitie de komende jaren wil gaan bezuinigen, dat de OZB met 10% wordt verhoogd en de parkeertarieven zullen stijgen.

Wat echter volledig ontbreekt is een financiële doorrekening van de plannen van de nieuwe coalitie. Naast de huidige financiële situatie van de gemeente Katwijk kosten ook uw beleidsvoornemens geld. Op geen enkele wijze wordt inzichtelijk gemaakt waar de raad of de bevolking aan moet denken. Dit terwijl u wel al aangeeft dat de OZB en de parkeertarieven verhoogd gaan worden.

Voor een goede beoordeling van uw plannen en de informatiepositie van de raad in een open bestuursstijl die u voor staat vragen wij u dan ook dit voor de raadsvergadering van 5 juli inzichtelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Toon Stegmann, VVD
Anita van Ginkel, Hart voor Katwijk
Ralf Boland, D66
Nelly Smits, Fractie Smits
Sonny Spek, DURF
Jaap Haasnoot, KiesKatwijk
Matthijs van Tuijl, PvdA