In een grote fraudezaak waarin naast twee Twentse ook een Katwijkse zorginstelling is betrokken heeft de het OM celstraffen geëist tussen de vijftien en dertig maanden. De betrokken hangt tevens een beroepsverbod boven het hoofd. Eén van de betrokken instellingen betreft de Katwijkse Stichting Zout.

De zaak concentreert zich rond drie zorginstellingen, waaronder één Katwijkse, die misbruik zouden hebben gemaakt van de Persoons Gebonden Budgetten (PGB) van hun cliënten. Een PGB is een budget dat bedoeld is voor mensen met een chronische beperking of ziekte en waarmee zij zelf zorg kunnen inkopen.

De stichtingen zouden op grote schaal valse facturen hebben verstuurd, bijvoorbeeld door meer zorguren te factureren dan daadwerkelijk is geleverd. Dit alles zou jarenlang hebben geduurd en er zou voor miljoenen zijn gefraudeerd. Het OM eist dan ook dat de drie stichtingen maar liefst 2.333.0036 euro aan crimineel verworven geld terugbetalen.

Ook Katwijkse Stichting Zout verdacht van fraude

Eén van de verdachte zorginstellingen is de Katwijkse Stichting Zout, een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De stichting kwam in 2013 al onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toen bleek dat de begeleiding en dagbesteding erg ongestructureerd waren. Kort daarna heeft de stichting haar activiteiten gestaakt.

Eén van de verwijten die het openbaar ministerie Stichting Zout maakt is dat de stichting PGB gelden zou hebben aangewend om het tekort aan huurinkomsten aan te vullen. Tevens acht het OM alle betrokken partijen verdacht van het oplichten van zorgkantoren.

Ik vind het een misdaad van de laagste orde

Saillant detail is dat een Katwijkse verdachte in 2009 in EénVandaag verscheen als oud-medewerker van de Leidse organisatie Winnersway. Deze tevens christelijke organisatie kwam toen in het nieuws vanwege vergelijkbare wantoestanden. ‘Ik vind het een misdaad van de laagste orde’, waren toen zijn woorden.

De uitspraak wordt op 10 juli verwacht