Op donderdag 14 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan debatten over klassieke lantaarnpalen in De Horn, de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg, het rekenkamerrapport over social return en de voorjaarsbestuursrapportage. De raad neemt onder andere besluiten over de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de eerste woningen op locatie Valkenburg en de realisatieovereenkomst voor het R-net.

Verder lezen
Debat
Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over klassieke lantaarnpalen in De Horn. Toekomstige bewoners van nieuwbouwwijk De Horn in Rijnsburg hebben het initiatief genomen om klassieke lantaarnpalen te plaatsen in de wijk in plaats van standaard straatverlichting. De commissie overlegt met het college over de verschillende scenario’s die bewoners voor ogen hebben.

Tussen 19.45 en 20.30 uur wordt ook een debat gehouden over het rapport van de rekenkamercommissie over social return in Katwijk. De gemeente zet ‘social return on investment’ in voor extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De rekenkamercommissie doet onder meer de aanbeveling meetbare prestaties voor de doelstellingen te formuleren.

Om 20.30 uur begint een debat over de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. De herinrichting kost bijna € 1,8 miljoen.

Tussen 20.30 en 21.15 uur vindt ook een debat plaats over de voorjaarsbestuursrapportage, die de uitvoering van de begroting beschrijft. Het college verwacht in 2018 een tekort van ruim € 1,9 miljoen. Vanaf 2019 zijn er overschotten, oplopend tot € 4,8 miljoen in 2022.

Besluiten
Vanaf 21.15 uur neemt de raad besluiten over:

  • Stedenbouwkundige uitgangspunten startlocatie Valkenburg
  • Realisatieovereenkomst en krediet maatregelen R-net
  • Programma- en meerjarenbegroting Jeugdhulp Holland
  • Benoemingen in het presidium, de auditcommissie en de vertrouwenscommissie

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.