Al decennia lang poogt de gemeente tot het asfalteren van een uniek stukje duingebied tussen de Laan van Nieuw Zuid en de Westerbaan/Cantineweg. Keer op keer blijkt dat een onverstandig plan.

Volgens wethouder Van der Bent (ChristenUnie) is het fietspad nodig om de fietsers, die van de Westerbaan afkomen, niet via het drukke Bosplein naar Katwijk aan Zee te laten rijden. Wij zijn het eens met de wethouder dat het Bosplein te druk en onveilig is. Desondanks kunnen wij ons niet vinden in de plannen zoals die nu voor ons liggen.

Verder lezen
Ten eerste wordt er een inbreuk gemaakt op de flora en fauna van het duin en dat is zonde. Het groen neemt in onze gemeente snel af. Dit moet waar mogelijk voorkomen worden. Op bijgevoegde foto is te zien hoe het pad splitst en om een aantal hoge bomen heen loopt. Deze bomen zullen waarschijnlijk plaats moeten maken voor het fietspad. Hetgeen zal leiden tot verlies van planten- en vogelsoorten.

Ook voor het Natura2000 gebied is een fietspad geen goede ontwikkeling; de wethouder sluit niet uit dat het fietspad niet door dit gebied zal lopen. Natura2000 gebieden moeten volgens Europese richtlijnen beschermd worden door lidstaten om de biodiversiteit te behouden. Daarnaast kunnen honden waarschijnlijk niet meer loslopen in het gehele wandelgebied achter Salem en op het pad zoals het er nu ligt, vanwege de kruisingen met het nieuwe fietspad. In kader van de veiligheid. Bovendien sluit het nieuwe fietspad aan op de Laan van Nieuw Zuid. Op zaterdagen wordt het aan de laan gelegen Quick Boys drukbezocht, deze drukte kan resulteren in onveilige situaties.
Tot slot komt het fietspad afgelegen te liggen en zal handhaving er lastig zijn. Dit in combinatie met een aantal rustbankjes en verlichting dat geplaatst wordt, creëert ’s avonds een aantrekkelijke plek voor ongewenst publiek.

DURF komt daarom met een logischer alternatief. DURF stelt voor om een moderne fietsstraat op de Nachttegaallaan aan te leggen. Als voorbeeld kan hierbij de Sluisweg worden genomen die nu functioneert als fietsstraat waar de auto te gast is en dat functioneert goed. Door het toepassen van deze optie is het aanleggen van een fietspad door duin, wat volgens de plannen een miljoen euro gaat kosten, overbodig en blijft een mooi stuk natuur gewaarborgd. Bovendien dient dit voorstel volledig zijn doel; namelijk het ontlasten van het Bosplein. In onze ogen een win-winsituatie.