‘De Dierenweide die bloeit en groeit’. Met die intentie werken de Stichting Meet en Greet Westerhaghe, het onderwijs, het Welzijnskwartier, een aantal zorgpartijen en de beheerder van de Dierenweide aan een nieuwe toekomst voor Dierenweide Westerhaghe.

Verder lezen
Voor de toekomstplannen staan de dieren centraal. Maar, de samenwerkende partijen hebben nog veel meer ideeën. De zorgaanbieders ’s Heeren Loo, Gemiva-SVG Groep en Raamwerk en Philadelphia zien mogelijkheden voor dagbesteding en de onderwijspartijen Wellantcollege en de Julianaschool zouden de accommodatie graag benutten voor educatie. En tenslotte kan de locatie volgens de Stichting Meet en Greet Westerhaghe en het Welzijnskwartier gebruikt worden als een gezellige buurtkamer met allerlei activiteiten voor jong en oud. Bij de activiteiten kan ook de programmering van de naastgelegen speeltuin worden betrokken. “Door de samenwerking tussen alle partijen kan Dierenweide Westerhaghe in die wijk uitgroeien tot een mooie gemeenschappelijke ruimte”, aldus wethouder Jacco Knape.

In februari en maart dit jaar hebben de partijen in twee bijeenkomsten met elkaar gesproken over de mogelijkheden voor samenwerking. Beide bijeenkomsten verliepen positief en constructief. Doelen waaraan wordt gedacht zijn onder andere educatie, ontmoeting voor jong en oud in de buurt en een werkervaringsplek voor cliënten van een zorgaanbieder. Met de ondertekening van de intentieverklaring geven partijen aan over te willen gaan tot een nadere invulling en verkenning van deze samenwerking.