Het coalitieakkoord “Samen voor het Katwijk van morgen” is vanochtend gepresenteerd door CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen. Het beschrijft de belangrijkste opgaven die de coalitiepartijen zien tussen 2018 – 2022. Daarnaast zijn de vijf beoogde wethouder kandidaten voorgesteld: Adger van Helden (CDA) Corien van Starkenburg (CDA), Gerard Mostert (CU), Jacco Knape (SGP) en Rien Nagtegaal (GB). De raadsvergadering van donderdag 5 juli staat in het teken van de vertrekkende wethouders en de formele benoeming en installatie van de nieuwe wethouders.

Verder lezen
Deze periode moeten keuzes worden gemaakt. De coalitiepartijen willen innoveren en buiten de gebaande paden denken om samen met anderen de komende vier jaar te werken aan de opgaven voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

De coalitiefracties presenteerden een akkoord op hoofdlijnen met aandacht voor onder andere veiligheid, zorg, wonen, verkeer en mobiliteit, groen, duurzaamheid en de ontwikkeling van locatie Valkenburg. Het nieuwe college ziet samenwerking als de basis en vindt de investering in relaties met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, regionale partners en overheden, de provincie en landelijke en Europese contacten belangrijk.

Open houding
Samenwerken past ook bij de gekozen open bestuursstijl en open houding richting de gemeenteraad, de inwoners, de organisaties en het bedrijfsleven in Katwijk. Er is ruimte voor verschil. Om met elkaar in gesprek en debat te gaan en om plannen, aanpakken en projecten beter, efficiënter en doeltreffender te maken. Het college zoekt bij voorstellen naar breed draagvlak in de gemeenteraad. Met de eigenheid en identiteit van de kernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt rekening gehouden.

In de afgelopen jaren zijn goede stappen in participatie gezet. Het gemeentebestuur en de organisatie leren steeds meer te luisteren en open te staan voor meningen en signalen uit de samenleving en daarbij samen op te trekken.

Keuzes maken
De financiële situatie is de komende jaren uitdagend en onzeker. Vooral omdat de gemeente van het Rijk te weinig budget krijgt voor de zorg en Katwijk voor een aantal grote uitdagingen staat. Dat betekent de juiste keuzes maken en prioriteiten stellen om de ambities van onze groeiende gemeente mogelijk te maken en om duurzaam, transparant en zorgvuldig om te gaan met het geld dat de gemeente te besteden heeft. Ook gaat de gemeente nog efficiënter werken en taken schrappen of soberder uitvoeren.

Blijven omkijken naar elkaar
Niemand mag tussen wal en schip vallen en moet de zorg krijgen die nodig is. Dat kost geld. Om de gemeentelijke financiën duurzaam houdbaar te laten zijn wil deze coalitie bezuinigen en de bijdrage van inwoners en bezoekers verhogen. Net zoals op andere plaatsen in het land doen we dat via een verhoging van de OZB met 10%. Wat woonlasten betreft blijft Katwijk bij de goedkoopste gemeenten in de regio horen.

Portefeuille verdeling
De portefeuille verdeling van de beoogde wethouders is als volgt:

  • Adger van Helden ( CDA) wethouder Samenleving, werk en financiën
  • Gerard Mostert (CU) wethouder Stedelijke ontwikkeling en wonen
  • Jacco Knape (SGP) wethouder Duurzaamheid, economie en cultuur
  • Rien Nagtegaal (GB) wethouder Groene leefomgeving en mobiliteit
  • Corien van Starkenburg (CDA) wethouder Zorg en ondersteuning