Op donderdag 17 mei 2018 verzamelden een grote en vooral diverse groep van zorgprofessionals in de jeugdzorg zich bij Scum Jongerencentrum in Katwijk, voor het bijwonen van een speciale studiemiddag. Aan de hand van het thema ‘De wereld van de puber’, kregen de deelnemers inzichten in de achtergronden van de ontwikkeling van de puber en hoe de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden.

Verder lezen
Politie Katwijk en Sociaal Content Creators gaven een kijkje in de echte wereld van de puber. Het door hen ontwikkelde spel rondom ‘sexting’ is een groot succes op middelbare scholen en was een bron voor nieuwe inzichten voor de aanwezige professionals op de studiemiddag.

De studiemiddag werd mogelijk gemaakt door Zorggroep Katwijk, ZP Jeugd Holland Rijnland, Sociaal Content Creators, Platform Kocon, Politie Katwijk, Gemeente Katwijk, Centrum Jeugd en Gezin Katwijk en Curium-LUMC.

Huisarts Hans Moolenburgh: “De vele positieve reacties die wij na afloop ontvingen, geven wel aan dat er behoefte is aan een dergelijke bijeenkomst. Zeker voor herhaling vatbaar, misschien zelfs breder in de regio.”