De Hoofdstraat en de Katwijkerweg in Valkenburg krijgen een nieuwe 30 km inrichting. Op 22 mei heeft het college het ontwerp voor de beide straten vastgesteld. Met het nieuwe ontwerp, dat in overleg met bewoners en belanghebbenden tot stand is gekomen, wil de gemeente de straten duurzaam veilig inrichten, en de snelheid verlagen van 50 naar 30 km per uur. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Met verschillende maatregelen gaan we hier nu wat aan doen, en proberen we het rijgedrag van automobilisten op een positieve manier te beïnvloeden. Daarnaast gaan de straten er met dit ontwerp er ook nog fraaier uitzien.’

Verder lezen
Ontwerp
In het nieuwe ontwerp wordt de rijbaan over het gehele traject met een halve meter versmald. Fietsers rijden net als nu op de rijbaan, waarbij de fietsstrook met een kleurnuance wordt aangegeven. Hierdoor wordt de rijbaan optisch nog meer versmald, waardoor auto’s over het algemeen langzamer zullen rijden. De trottoirs blijven verhoogd ten opzichte van de rijbaan, en worden breder dan in de huidige situatie. De parkeervakken liggen naast en op dezelfde hoogte als het trottoir. De verharding van de rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt met streetprint (klinker motief), wat zorgt voor een snelheidsvermindering en een meer dorpse uitstraling. Ook de verlichting wordt aangepast. Waar mogelijk wordt het bestaande groen uitgebreid.

Kruisingen
Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsplateaus waar verkeer van rechts voorrang heeft. Ter hoogte van de Hoogvliet en Middenjoght worden verlengde plateaus aangelegd. Deze plateaus geven het beeld van een voetgangersgebied, wat vermindering van de snelheid van auto’s bevordert. Om de kruising bij de Hoogvliet verkeersveiliger te maken, is met de supermarkt overeengekomen dat de bevoorrading via de Torenvlietslaan (dus achterom) zal plaatsvinden. Het totale ontwerp kan bekeken worden op www.katwijk.nl/katwijkerweghoofdstraat.

Vervolg
De gemeenteraad wordt gevraagd het definitief ontwerp van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg in juni te bespreken en vast te stellen. Bij een positief raadsbesluit kan de aanbesteding van het werk starten. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting dit najaar. Voor de start van het werk worden bewoners over de planning en fasering geïnformeerd.