Op vrijdag 18 mei 2018 heeft prof. dr. Rudy Andeweg uit handen van burgemeester Henri Lenferink van Leiden een koninklijke onderscheiding gekregen. Na zijn afscheidssymposium in het academiegebouw van Leiden werd de inwoner uit Katwijk vanwege zijn buitengewone wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Rudy Andeweg wordt alom beschouwd als een van de meest vooraanstaande politicologen op het terrein van kabinetsformaties, besluitvorming in kabinet en parlement, kiesgedrag en bureaucratisering.

Verder lezen
Rudy Andeweg ging na zijn middelbare schooltijd Rechten studeren in Leiden en in 1974 won hij een fellowship bij het Institute for International Education. Daardoor kon hij tussen 1975 en 1976 een Master of Arts volgen in de Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Michigan en was zijn interesse voor de politiek gewekt. Van 1976 tot 1982 werkte Andeweg in Leiden aan zijn proefschrift β€˜Dutch Voters Adrift, On Explanations of Electoral Change (1963-1977)’.

Na een loopbaan als docent en als hoofddocent politicologie benoemde de Universiteit Leiden hem in 1988 tot hoogleraar Empirische Politicologie. Andeweg was toen slechts 36 jaar. Als onderzoeker verkreeg Andeweg faam op het terrein van het kiesgedrag, dat ook centraal stond in zijn proefschrift. Daarna ontwikkelde hij zich tot een internationaal gezaghebbend onderzoeker en auteur op het terrein van het functioneren van de parlementaire democratie en van volksvertegenwoordigers. Andeweg was lange tijd de motor achter het Nederlandse parlementsonderzoek, een uitgebreid en gezaghebbend periodiek onderzoek onder leden van het Nederlandse parlement. Daarnaast was hij één van de eersten die het onderzoek naar de veronderstelde ‘kloof’ tussen kiezers en gekozenen naar een wetenschappelijk niveau tilde. Als coauteur van ‘Het grote ongenoegen, Over de kloof tussen burgers en politiek’ leverde hij een belangrijke bijdrage aan het debat over deze problematiek.

Zijn vele redacteurschappen van internationale wetenschappelijke tijdschriften bevestigen het grote belang en de voorname rol van Andeweg voor de nationale en internationale reputatie van het Leidse Instituut Politieke Wetenschap. Andeweg was ook een zeer begenadigd docent, wat onder meer blijkt uit de hem toegekende Casimirprijs 2005 voor ‘de beste docent’ van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ook was Andeweg op verschillende posities binnen en buiten de Leidse universiteit bestuurlijk heel actief.

Rudy Andeweg was een ambassadeur van de sociale wetenschappen in het algemeen en de politicologie in het bijzonder. Rudy Andeweg heeft enorm veel waardevol onderzoek gedaan dat hij toegankelijk maakte voor brede lagen van de bevolking.