Op donderdag 17 mei vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan debatten over onder andere het terrassenbeleid voor het Andreasplein en de Princestraat, over een hoogwaardige fietsverbinding tussen de Zanderij en de kust en over aardgasvrije nieuwbouw. De raad laat zich ook informeren over het de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de eerste 1000 tot 1500 woningen op locatie Valkenburg. De raad neemt besluiten over de vervanging van velden op sportpark Middelmors en over de herinrichting van een deel van de Voorhouterweg.

Verder lezen
Informatie
Om 20.30 uur start een informatieve sessie over de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het startgebied locatie Valkenburg. Deze vergadering eindigt om 22.00 uur.

Debat
Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over het terrassenbeleid voor het Andreasplein en de Princestraat. Op 19 april is hierover al een informatieve sessie gehouden. Om 19.45 uur begint ook een debat over een hoogwaardige fietsverbinding vanaf de kust langs de Zuidduinen, tussen de Laan van Nieuw Zuid en Westerbaan bij de wijk Zanderij. Vervolgens is er om 20.30 uur een debat over de evaluatie van het energieprogramma en het voornemen van het college om nieuwbouwwoningen niet meer aan te sluiten op het gasnet. Tot slot is er tussen 21.15 en 22.00 uur een debat over de financiële verantwoording over de gerealiseerde kosten en opbrengsten en een prognose van de eindresultaten van de grondexploitaties van de gemeente.

Besluiten
Vanaf 22.00 uur neemt de raad besluiten over:
· Vervanging velden 1 en 2 van sportpark Middelmors
· Kredietaanvraag herinrichting Voorhouterweg tussen nieuwe rotonde en Bankijkerweg e.o.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk. Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.