Eerder deze week heeft DURF gesprekken gevoerd met inwoners die woonachtig zijn op de Tramstraat en aangaven problemen te hebben met het verkeer dat hun straat passeert. Auto’s en motoren die zich niet aan de 30 km/u snelheid houden en vrachtwagens die zich vroeg in de ochtend door de straat manoeuvreren veroorzaken volgens de betrokkenen problemen. Het kan en mag niet zo zijn dat een straat waar men 30 km/u zou moeten rijden verandert naar een weg waar 50 km/u wordt gedoogd. DURF is zich bewust van het belang van de Tramstraat als verbinding tussen Boulevard en de rest van de gemeente. Wij zijn echter wel benieuwd of er mogelijkheden zijn om een lagere snelheid af te dwingen bij weggebruikers die te hard rijden op de Tramstraat.

Verder lezen
In een brief die de gemeente aan een inwoner in oktober jl. verstuurde wordt er aangegeven dat in het verleden de meeste maatregelen die gebruikelijk zijn op een 30 km/u straat niet zijn uitgevoerd vanwege de belangrijke ligging van de Tramstraat. DURF is erg benieuwd wat de precieze afwegingen hier zijn geweest en hoe die eventuele maatregelen eruit zouden zien. Wij zelf zouden hierbij denken aan verschillende maatregelen die getroffen zouden kunnen worden; zoals het aanleggen van extra drempels of het creëren van meer bewustwording.

Het is voor DURF belangrijk dat er in Katwijk sprake is van veilige verkeerssituaties en daarom is het volgens ons goed om eens te kijken naar de potentieel gevaarlijke situatie op de Tramstraat. De omwonenden verdienen dat.

DURF heeft daarom de volgende vragen opgesteld voor het college:

  1. Is het college het met DURF eens dat de verkeerssituatie op de Tramstraat uitlokt tot hardrijden doordat er een gebrek is aan maatregelen die snelheidsremmend werken?
  2. Voorheen was er sprake van een snelheidsmeter die auto’s publiekelijk liet zien hoe hard zij reden. Zijn de gegevens bekend van deze meter om zodoende inzicht te geven in de situatie op de Tramstraat?
  3. Kan het college aangeven welke mogelijkheden er zijn om maatregelen te treffen die het hardrijden op de Tramstraat doen afnemen?
  4. In hoeverre zou de busroute die over de Tramstraat gaat hinder kunnen ondervinden van eventuele snelheidsremmende maatregelen?
  5. Kan het college ons inzicht verschaffen in het aantal verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden op de Tramstraat?