14 april is het nieuw ingerichte centrum in Katwijk aan Zee met een feestelijke entree geopend. Helaas is het zo dat niet iedereen tevreden is met de manier waarop het centrum is ingericht. Klachten over fietsers die snel door de Princestraat fietsen, ondernemers die zich benadeeld voelen en problemen met de pollers zijn ons al ten gehore gekomen. De situatie op het Emmaplein verdient bijzondere aandacht door de verschillende factoren die daar samenkomen. Hierbij doelen wij op de leegstand, minder winkelend publiek en de gewijzigde (verkeers)situatie.

Verder lezen
DURF heeft gesproken met direct betrokkenen op en nabij het Emmaplein. Zij gaven te kennen dat de gewijzigde (verkeers)situatie voor hen zeer nadelig uitpakt. Het plaatsen van paaltjes zorgt ervoor dat het Emmaplein als het ware wordt โ€˜afgeslotenโ€™ van de rest van het centrum van Katwijk. Het gaat hier om de zes paaltjes die in een schuine rij op de Voorstraat staan richting het Emmaplein. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het plein nog minder aantrekkelijk wordt voor bezoekers (terwijl de aantrekkelijkheid de afgelopen jaren al fors verminderd is). Ook kan de gewijzigde situatie voor fietsers en voetgangers gevaarlijke situaties opleveren. Wij hebben al meerdere klachten gehoord over te snel rijdende fietsers die het Emmaplein zijn opgereden.

DURF heeft daarom de volgende vragen opgesteld die het college moet beantwoorden:
1. Is het college het met DURF eens dat de gewijzigde situatie voor fietsers op het Emmaplein zorgt voor een minder prettige en veilige situatie op het plein?
2. In hoeverre is er de mogelijkheid om op termijn het Emmaplein fietsvrij te maken?
3. In hoeverre is er participatie geweest van de omliggende ondernemers bij de gewijzigde (verkeers)situatie?
4. Op welke wijze heeft het college de eventuele wensen en suggesties van de ondernemers over het Emmaplein afgewogen in de keuzes die hebben geleid tot de huidige situatie op het Emmaplein?
5. Is het college het met DURF eens dat de gewijzigde situatie van de zes paaltjes ervoor zorgt dat het Emmaplein als het ware wordt โ€˜afgeslotenโ€™ van de Princestraat en Voorstraat?
6. Zou het niet beter zijn om de zes paaltjes die op een schuine rij staan te verwijderen zodat er een vrije toegang naar het Emmaplein ontstaat?
7. In hoeverre is er de mogelijkheid om dit op termijn te bewerkstelligen?