De gemeente Katwijk en daarmee de gemeenschap van Katwijk heeft een rijk visserijverleden dat zich vertaalt naar verschillende landmarks in de gemeente. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het monument voor diegene die op zee zijn gebleven (monument verdronken vissers), de Visserijschool die in zijn hoogtijdagen dé visserijopleiding van Nederland was en het Vuurbaakplein met daarop in het seizoen de garnalenbom, de KW88.

In het licht van het behoud van de bomschuit, KW88, is er een projectgroep opgericht onder voorzitterschap van het Genootschap Oud Katwijk in nauw overleg met de gemeente Katwijk en een
aantal andere partners.

Verder lezen
Aanleiding hiervoor is de discussie tussen het Genootschap Oud Katwijk en de gemeente over het beheer en onderhoud van de bomschuit en de locatie. De bomschuit heeft in de zomerperiode normaliter stalling op het Vuurbaakplein. In de periode 2016-2017 heeft het schip echter binnen gestald gestaan om te drogen en grootschalige onderhoud en renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Gedurende de wintermaanden wordt de bomschuit binnen gestald. De weersinvloeden op het schip zijn groot en met name in het jaargetijde dat de meeste kans op schade is wordt het schip binnen gezet. Het eigendom van het schip ligt bij het Genootschap Oud Katwijk, de gemeente Katwijk financiert en organiseert het beheer en onderhoud aan de bomschuit.

In overleg met de Gemeente is besloten om ook alternatieven voor het Vuurbaakplein als locatie voor stalling te onderzoeken en uit te werken.

De projectgroep met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het schip en/of een creatieve achtergrond hebben, is gevraagd om middels een brainstorm mee te denken over een oplossing. De doelstelling die vanuit een overleg met de wethouder is vastgesteld is:

De doelstelling is om het belang van het verleden en de huidige waarde van de visserij voor Katwijk te benadrukken en gedurende het gehele jaar zichtbaar te maken op/rond het Vuurbaakplein. Naast
het streven naar een onderhoudsarme en weersbestendige oplossing, dient er ruime aandacht te zijn voor interactie, informatie en educatie voor jong en oud.

De uitwerking van de doelstelling en de daarbij behorende brainstormsessies hebben geresulteerd in een kans die de werkgroep als ongekend en uniek beschouwt en middels deze bijeenkomst met gepaste trots aan u wil presenteren.