Bewoners, bezoekers en toeristen kunnen voor informatie over het toeristisch/recreatieve aanbod van de gemeente Katwijk voortaan ook terecht bij de bibliotheekvestiging aan de Schelpendam. In samenwerking met Katwijk Marketing is er ruimte gemaakt voor folders en ander informatiemateriaal. Ook is er een zogenaamd I-Point geplaatst.

Verder lezen
De precieze locatie van de bibliotheek is in de gemeente nog even onderwerp van discussie. Maar dat de nieuwe ‘bieb’ meer wordt dan alleen een plek waar je terecht kunt om boeken te lenen, daar zijn de meesten het wel over eens. Een van die aanvullende functies is de toeristische en recreatieve informatievoorziening. Ook voor Katwijk Marketing | VVV Katwijk wordt een plek ingetekend in de nieuwe multifunctionele bibliotheeklocatie.

VVV-kantoor aan Wilhelminastraat blijft primaire locatie

Zolang de verhuizing van de bibliotheek niet is gerealiseerd blijft het VVV-kantoor aan de Wilhelminastraat de primaire plek waar bewoners, bezoekers en toeristen terecht kunnen. Kortgeleden is er echter ook bij de bibliotheekvestiging aan de Schelpendam een aantal faciliteiten gerealiseerd om hen verder te helpen. Folders over Katwijk en een plattegrond annex fietskaart waren altijd al bij de bibliotheek te verkrijgen. Deze hebben nu een prominentere plek gekregen, waar ze sneller gevonden en meegenomen worden. Ook is er een VVV I-point geplaatst; een zuil waar de informatie digitaal te raadplegen is.

Alvast wennen

Katwijk Marketing verwacht overigens niet dat er plotseling hele groepen toeristen op de stoep staan bij de bibliotheek. Piet de Vries: “In de afgelopen periode hebben we, in de aanloop naar de nieuwe locatie, veel contact gehad met de bibliotheek. We geloven in het concept dat wordt voorgesteld! We hopen dan ook dat er op korte termijn een positief besluit genomen wordt, zodat de bouw kan starten. Als de nieuwe bibliotheek dan gereed is, willen we hier per direct goed voorbereid starten. Door nu alvast op een laagdrempelige manier de informatie in de bibliotheek aan te bieden, kunnen de medewerkers hier op een geleidelijke manier mee kennismaken. Ook kunnen de bezoekers dan alvast wennen aan de bibliotheek/VVV-combinatie”.
Andere VVV-functies dan algemene informatievoorziening, zoals het verkopen van fiets- of wandelkaarten, of de VVV cadeaukaart blijven voorbehouden aan het reguliere VVV-kantoor, Wilhelminastraat 9 in Katwijk aan Zee.