De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia als 30 km route door te trekken naar de Kon. Julianalaan is afgerond. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk, wat betekent dat de aanleg van het nieuwe wegdeel kan gaan beginnen. Wethouder Klaas Jan van der Bent:ย  ‘Het plan voor het doortrekken van de weg naar de Kon. Julianalaan is in samenspraak met de omgeving gemaakt. Toch blijft zo’n ruimtelijke procedure spannend, omdat je nooit weet of er toch nog ergens bezwaar leeft. Gelukkig was dat niet het geval, en kunnen we nu aan de slag.’

Verder lezen
Aanleg
Om de weg te gaan aanleggen, wordt het vastgestelde ontwerp de komende periode verder gedetailleerd, en moet een aantal vergunningen worden aangevraagd. Vervolgens wordt het werk aanbesteed. Als alles volgens planning loopt, ligt het nieuwe wegdeel er eind dit jaar.

Het doortrekken van de Westerbaan is een eerste stap in de uiteindelijke verlenging van de Westerbaan naar de Boslaan. Dit is een lang gekoesterde wens van de gemeente voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente en de leefbaarheid in de wijk Zanderij, maar dit is vanwege wetgeving over het nabij gelegen Natura2000-gebied Meijendel & Berkheide nu nog niet mogelijk. De aanleg van het eerste deel hiervan lost in ieder geval de onzekere situatie met betrekking tot het huidige gebruik van de Cantineweg op, en regelt de ontsluiting van de Zanderij op een goede manier. ‘Een enorme stap in de goede richting!’, aldus wethouder Klaas Jan van der Bent.

Plan
Het nieuwe wegdeel gaatย  het huidige gebruik van de Cantineweg als tijdelijke route voor doorgaand verkeer vervangen. De Cantineweg blijft bestaan als toegangsweg voor de scouting en als fietsverbinding. Het inpassingsplan voor het nieuwe wegdeel is in overleg met een klankbordgroep opgesteld, met daarinย  o.a. vertegenwoordigers uit de omgeving, de wijkraad, de Fietsersbond en VVN. De Westerbaan wordt vanaf de rotonde Parnassia doorgetrokken naar de Kon. Julianalaan; de Zilverschoon sluit via een rotonde aan op deze nieuwe weg. Het wegdeel loopt door de huidige speeltuin, die verplaatst wordt naar Duinvallei. Het ontwerp is zodanig vormgegeven dat de nieuwe wegverbinding zonder grote aanpassingen getransformeerd kan worden naar een 50 km/uur-weg, wanneer de complete verlenging naar de Boslaan in de toekomst mogelijk wordt.

Informatie
Voor de start van de werkzaamheden โ€“ naar verwachting rond oktober โ€“ wordt er nog een informatiebijeenkomst voor de omgeving georganiseerd. Omwonenden van de Westerbaan ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Meer informatie over het verlengen van de Westerbaan vindt u opย www.katwijk.nl/westerbaan.