Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) heeft veel reacties gekregen op de door Dunavie toegepaste huuraanpassingen. Natuurlijk onderschreef de SHD de ‘Actie huurverlaging’ van de Woonbond. Natuurlijk was men blij dat ruim twaalfhonderd huurders geen huurverhoging kregen. Natuurlijk hoopte men op meer, zeker gezien de financiële mogelijkheden van Dunavie. Om duidelijkheid te krijgen over de juiste beslissingen bij de huuraanpassingen 2019 pleit de SHD voor weer een G.K.W. (Groot Katwijks Woonlastenonderzoek) onder Dunaviehuurders.

Verder lezen
Cees Oostindie, voorzitter van de SHD: ,,Meten is weten, dus het is goed om met cijfers te kunnen onderbouwen waarom bepaalde beslissingen bij de huuraanpassing 2019 moeten worden genomen. Juni 2014 is eerder zo’n woonlastenonderzoek gehouden. Ook in Katwijk merkten huurders toen al dat inkomens niet stegen, maar de huur-, energie- en andere woonlasten wel toenamen. Met de antwoorden in dat woonlastenonderzoek konden de gemeente, Dunavie en de SHD een goed beeld krijgen van hoe het was gesteld met de woonlasten. De landelijke organisatie van huurders, de Woonbond, had die enquête toen samengesteld.

Woonlastenonderzoek 2014 en nu weer!
Januari 2015 was het verslag van dit onderzoek voor iedereen beschikbaar. Met een respons van twaalf procent op de ruim zevenduizend verstuurde uitnodigingen om deel te nemen konden er in het rapport betrouwbare uitspraken worden genoteerd. Oostindie: ‘We vinden het belangrijk om de stijgende woonlasten aan de orde te stellen. De onderzoeksvraag die de drie partijen stelden was: ‘Hoe is het gesteld met de betaalbaarheid van het wonen van de huurders van Dunavie in de gemeente Katwijk?’ De SHD wil dat in 2018 weer laten onderzoeken om begin 2019 actuele cijfers te hebben.”

Conclusies uit het rapport 2014 op hoofdlijnen
Een belangrijke conclusie was dat 25 procent van de Dunavie-huurders toen al onder de armoedegrens leefde. Dit kwam overeen met het landelijke cijfer. Dat betekende voortdurend financiële keuzes maken in gezinnen. Huurders zagen de betaalde huur zeker niet altijd terug in de woningkwaliteit, de warmte- en geluidsisolatie. Een 89 procent van de respondenten was gaan bezuinigen op alle uitgaven. Tussen de 55 en 75 procent van hen maakte zich zorgen of ze de stijgende huren konden blijven betalen. De 907 enquêtes leverden in totaal ook nog vijftig pagina’s aan toelichtingen op. ,,Als SHD kunnen we dit onderzoek niet bekostigen, daarvoor moeten we weer bij de gemeente aankloppen. We kunnen het onderzoek wel ondersteunen en zo dat we hopelijk meer dan duizend reacties mogen ontvangen. De huurder is aan zet, ja toch?”, aldus de bevlogen Oostindie.