De eerste fase om te komen tot een nieuwe coalitie is afgerond.
De heer Huug van Duijn heeft een advies gegeven om samen met CDA, CU, SGP, GB, D66 en PvdA te komen tot een stabiele coalitie. Een coalitie met een open bestuursstijl, waarin besluiten samen met bewoners, ondernemers en verenigingen tot stand komen,  en waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van onze kernen.

De SGP is positief over het advies van de informateur voor een breed afspiegelingscollege.
De uitgangspunten die geformuleerd zijn en gedragen worden door de samenwerkende partijen zijn ook voor de SGP herkenbaar.
Zoals het behouden van de zondag als dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning, meer aandacht voor wonen en het verduurzamen van bestaande woningen, goede bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg met keuzevrijheid en investeren in een goede leefomgeving met meer groen en goede bereikbaarheid. Dit alles met een begroting in evenwicht en gericht op maatschappelijk rendement. De komende weken zal het formatieproces plaats vinden.