Op dinsdag 17 april  hebben 10 leerkrachten van diverse basisscholen in de gemeente Katwijk de opleiding tot Interne Cultuur Coördinator afgerond. Na de presentaties van de ICC’ers  heeft wethouder Jacco Knape de bijbehorende certificaten feestelijk aan alle leraren uitgereikt.

Doel schoolkunstcommisie
Deze cursus is onderdeel van het programma van de Schoolkunstcommissie, een platform bestaande uit directeuren van scholen (die de scholen van hen bestuur vertegenwoordigen), culturele lokale instellingen, Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk. Doelstelling van deze schoolkunstcommissie is om gezamenlijk een gevarieerd cultureel aanbod het zgn. kunstkennismakingsprogramma op te stellen.

Vanuit de  subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020, die o.a. inzet om de inhoudelijke deskundigheid te versterken van leraren, is het mogelijk vanuit het programma van de schoolkunstcommissie deze cursus aan scholen aan te bieden.