De gemeente Katwijk laat na de resultaten van een onderzoek weten dat alcoholverkooppunten in 2017 minder alcohol verkochten dan in 2015. In 42% van de gevallen werd de leeftijdsgrens van 18 jaar nageleefd. In 2015 gebeurde dit in 35% van de gevallen. Bij supermarkten is de naleving van de regels gedaald. De ondernemers krijgen een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen en we gaan extra controleren.

Volledig persbericht

Eind 2017 zijn de meeste alcoholverkooppunten in Katwijk minimaal twee maal bezocht om te zien of zij geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Dit resulteerde in 154 daadwerkelijke aankooppogingen. In 42% van de gevallen werd de leeftijdsgrens van 18 jaar nageleefd. In 2015 gebeurde dit in 35% van de gevallen. Burgemeester Visser: “Ik ben zeer te spreken  over de verbetering bij de sportverenigingen, de jongerencentra en de cafés. Helaas is de naleving van de regels voor alcoholverstrekking bij supermarkten gedaald. De ondernemers krijgen een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen en we gaan extra controleren. Ik ben blij met de aanbevelingen van platform Kocon om het nalevingspercentage verder omhoog te krijgen.”

 

Mystery shopping

Om het jaar toetst STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) in opdracht van Stichting Kocon en in overleg met de gemeente of alcoholverstrekkers de juiste leeftijdsgrens hanteren voor het verkopen of schenken van alcohol. Dit is naast de gemeentelijke handhavings- en controleacties die doorlopend plaatsvinden. In september 2017 is het laatste nalevingsonderzoek uitgevoerd. Toetsing vindt plaats met behulp van de methode ‘mystery shopping’. Hierbij probeert een 17-jarige alcohol te verkrijgen bij een verkooppunt. Dit kan een café, slijterij, supermarkt, horecagelegenheid, strandpaviljoen, jongerencentra of ook sportkantine zijn.

 

Verbetering voor sportverenigingen, cafés en jongerencentra

De sportverenigingen in Katwijk hebben een inhaalslag gemaakt. Waar zij in 2015 slechts in 8% van de gevallen de regels van de Drank- en Horecawet naleefden, doen zij dit nu in 48% van de gevallen. Ook de cafés doen het steeds beter. In 70% van de gevallen hanteren zij de wet. Dit was in 2015 in 46% het geval. De jongerensociëteiten hebben een nalevingspercentage van 67%. Ook hier is sprake van een flinke stijging (33% in 2015). Opvallend is dat de resultaten bij supermarkten sterk zijn gedaald. Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk. De scores van slijterijen, snackbars en strandpaviljoens kunnen beter. Dit is respectievelijk 37%, 29% en 17%.

Samen verder verbeteren

Uit het onderzoek blijkt dat er nog te weinig naar leeftijd en/of identiteitsbewijs wordt gevraagd, terwijl dit verreweg de beste methode is om correcte naleving van de regels van de Drank- en Horecawet te bereiken. Daarnaast blijkt het soms lastig te zijn voor medewerkers om een ID-bewijs goed uit te lezen, waardoor alsnog alcohol verstrekt wordt aan minderjarigen. Hier zijn echter handige hulpmiddelen voor op de markt. Samen met een goede instructie kan dit helpen de alcoholleeftijd correct na te leven. Met de verschillende aanbevelingen onder de arm gaat de gemeente de komende periode met alle sectoren in gesprek om de resultaten te delen en de verdere aanpak te bespreken.