DURF en de VVD diende de eerste raadsvergadering direct een motie in tegen de nieuwe bibliotheeksplannen. De motie werd door niemand gesteund omdat er “vooruit werd gelopen op de coalitieonderhandelingen”.