Op donderdag 19 april is vanaf 20.35 uur tot 21.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Terrassenbeleid Andreasplein en Princestraat 2017 ‘.
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het opgestelde terrassenbeleid voor het Andreasplein en de Princestraat en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten.

Volledig persbericht
Op donderdag 19 april is vanaf 20.35 uur tot 21.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Terrassenbeleid Andreasplein en Princestraat 2017 ‘.  

De raad heeft bij een eerdere behandeling over de herinrichting van het centrum van Katwijk aan Zee de behoefte uitgesproken aan een beleid voor terrassen. Nu het Andreasplein en de Princestraat autoluw zijn gemaakt en de herinrichting wordt gerealiseerd is de mogelijkheid ontstaan voor ondernemers van het Andreasplein en de Princestraat om een eilandterras te plaatsen. Aan de hand van een advies van een daarvoor ingerichte Burgeradvieskring, bestaande uit ondernemers, bewoners en het platform gehandicapten heeft het college een beleid voor terrassen opgesteld, dat tot doel heeft een positieve bijdrage aan de beleving en uitstraling van de gemeente te leveren. 

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het opgestelde terrassenbeleid voor het Andreasplein en de Princestraat en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 17 mei en neemt de gemeenteraad op 31 mei een besluit over het nieuwe beleid.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.