Alle gebouwen in Katwijk moeten duurzaam worden. Daaronder vallen ook de accommodaties van de sportverenigingen. De energiebesparing en het leveren van duurzame energie moet leiden tot meer energieneutrale gebouwen. Dat is het uiteindelijke doel. Een energiescan laat zien wat daarvoor nodig is. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad het college gevraagd om energiescans te laten uitvoeren bij sportverenigingen met een accommodatie die deels eigendom is van de vereniging, en deels eigendom is van de gemeente. Het college gaat de gemeenteraad vragen om €40.000,- te reserveren voor het uitvoeren van die scans door onafhankelijke adviseurs van Energieke Regio.

Verder lezen
Duurzaam denken en handelen betekent dat je bewust met grondstoffen en energie omgaat, nu en in de toekomst. Dit betekent een overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie. De zogenaamde energietransitie. De gemeente stimuleert die overstap, en waar mogelijk, ondersteunt ze die overstap ook.

Energiescan eerste stap
Het duurzamer maken van sportaccommodaties die onder het Sportbedrijf vallen, of panden waarvan de gemeente eigenaar is, wordt al opgepakt. Voor de 18 sportverenigingen waar een deel van de accommodatie (bijvoorbeeld: kantine, businessruimte) in eigendom is van de vereniging zelf en de sport gerelateerde zaken (bijvoorbeeld: kleedkamers, ballenhokken, maar ook veldverlichting) in eigendom zijn van de gemeente, bestaat zo’n plan nog niet. Wethouder Jacco Knape: “We hopen binnenkort te kunnen starten met de eerste stap: het maken van de energiescans. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke verduurzamende maatregelen voor de vereniging mogelijk zijn. De sportverenigingen zijn enthousiast. Verschillende sportverenigingen hebben al aangegeven in de toekomst het uitvoeren van de noodzakelijke energiebesparende maatregelen samen te willen oppakken. Ook zijn sommige sportverenigingen zelf al bezig met verduurzamen. Ik ben blij met deze positieve instelling die ook kan bijdragen aan het meer bewust maken van de vele leden over het belang duurzaamheid”.

Energiebesparing in kaart brengen
Na het maken van de energiescans moet voor alle 18 sportverenigingen een aantal zaken goed in kaart worden gebracht zoals: wat is nu precies de eigendomssituatie, wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe hoog zijn de huidige gemeentelijke subsidies en bijdragen, hoe ziet de energierekening eruit? Op basis van al deze gegevens en de energiescans kan dan per vereniging worden bepaald welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en hoe de uitvoering kan worden gefinancierd.