DURF heeft in een brief naar formateur Huug van Duijn een brief geschreven waarin zij pleiten voor transparantie in het formatieproces. In sommige gemeenten worden deze onderhandelingen al openbaar gedaan.

Katwijk, 12 april 2018

Geachte heer Van Duijn,

Momenteel vinden er overal in het land onderhandelingen plaats om een nieuw college te vormen voor de komende jaren. Ook voor onze gemeente is dit een belangrijk en ingrijpend proces. In sommige gemeenten is er bewust voor gekozen om de achterkamertjes te vermijden en het proces fors transparanter te maken. Soms wordt er zelfs in het openbaar onderhandeld tussen de partijen en kunnen inwoners live meekijken met de gesprekken. In Katwijk, moeten wij tot onze teleurstelling constateren, is dat nog niet het geval.

Eerder is er de wens uitgesproken dat de komende jaren er sprake moet zijn van een ‘open bestuursstijl’. Wat dit precies inhoudt is nog even afwachten, maar het klinkt als iets waar wij ook achter moeten staan. Ook zou het proces van de formatie ‘transparant’ moeten zijn. Dit is een wens die is uitgesproken door de partijen zelf. Het is natuurlijk goed dat deze ambitie is uitgesproken, maar wij zouden graag willen zien dat dit ook daadwerkelijk in de praktijk treedt op het moment dat er geformeerd wordt. Op dit moment moeten inwoners van Katwijk het alleen doen met uitgelekte informatie en dat is op zijn zachts gezegd niet zo netjes.

Wij zouden u willen oproepen om op korte termijn duiding te geven van het proces en nader toe te lichten wat en met wie er nu precies gesproken wordt. Ook voor ons als fractie is dit nu nog onduidelijk. Het formatieproces wordt daarmee een stuk overzichtelijker en transparanter. Dat verdienen niet alleen de politieke partijen die op 21 maart verkozen zijn, maar vooral die duizenden mensen die gebruik hebben gemaakt van hun democratische recht en hebben gestemd op 21 maart. 

Meer duidelijkheid met betrekking tot de huidige gang van zaken zouden wij erg op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,

De fractie van DURF