Op 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Katwijk is er een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument De Leeuw. De stoet verzamelt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en vertrekt om ongeveer 19.45 uur.

In Rijnsburg is er een stille tocht naar het Oorlogsmonument naast het gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De Flora Brass zal hierbij muzikale medewerking verlenen. De stoet start om 19.40 uur vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Oegstgeesterweg.

In Valkenburg verzamelt men zich om 19.30 uur bij het Dorpshuis en loopt men in stille tocht om ongeveer 19.45 uur achter om de Hervormde Kerk aan het Castellumplein naar de erebegraafplaats.

Volledig persbericht

Dodenherdenking in de gemeente Katwijk

 

Op 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Herdenken gebeurt niet alleen bij het Nationaal Monument op de Dam, maar ook in de gemeente Katwijk.

 

Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk

Op vrijdag 4 mei wordt de herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Katwijk gehouden in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12 in Katwijk aan den Rijn. Het college van B&W zal deze bijeenkomst bijwonen.

 

De bijeenkomst begint om 18.30 uur en zal in het teken staan van het thema verzet, omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Mevrouw drs. Ellen CH.W. van der Laan is als spreker uitgenodigd. Zij zal spreken over verzet in Rijnsburg en vertelt hierbij o.a. over de rol die haar ouders in het Rijnsburgs verzet hadden en waarover haar moeder het boek ‘In antwoord op je vragen’ schreef.

 

Popkoor Pop4Shore! zal muzikale medewerking verlenen aan de herdenkingsbijeenkomst. Ook zullen leerlingen van Mr. J.J.L. van der Brugghenschool, RKBS De Horizon en de Chr. Opleidingsschool actief aan de bijeenkomst deelnemen. Zij hebben dit jaar oorlogsmonument de Leeuw, het oorlogsmonument op de Joodse begraafplaats en oorlogsmonument voor Engelandvaarders ‘Freedom forwards’ geadopteerd.

 

Na de herdenkingsbijeenkomst wordt er in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg bij de oorlogsmonumenten om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens vinden de kransleggingen plaats. De officiële kranslegging vindt dit jaar in Valkenburg plaats. Hierbij zal burgemeester Visser aanwezig zijn.

 

Katwijk

In Katwijk is er een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument De Leeuw. De stoet verzamelt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en vertrekt om ongeveer 19.45 uur. Er wordt medewerking verleend door de harmonie van de Chr. Muziekvereniging U.N.I.

 

Afsluitingen in Katwijk

Op 4 mei zijn tussen 19.45 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • Zeeweg vanaf de Meeuwenlaan tot aan de Koningin Julianalaan;
  • Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de Nieuwe Duinweg.

 

Rijnsburg

In Rijnsburg is er een stille tocht naar het Oorlogsmonument naast het gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De Flora Brass zal hierbij muzikale medewerking verlenen. De stoet start om 19.40 uur vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Oegstgeesterweg. Degene die wenst mee te lopen met de stille tocht dient uiterlijk om 19.15 uur in de kerk aanwezig te zijn.

 

Na de officiële plechtigheden is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote -of Laurentiuskerk. Hier zal mevrouw S. Bomer een overdenking houden. Leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool en de Julianaschool zullen actief aan de bijeenkomst deelnemen. Zij hebben dit jaar het oorlogsmonument aan de Kerkstraat en het bevrijdingsmonument aan de Johannes Poststraat geadopteerd.

 

Afsluitingen in Rijnsburg

Op 4 mei zijn tussen 18.30 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • de Kerkstraat vanaf de Hofstraat/Abdijlaan tot aan de Oude Vlietweg/Heerenweg;
  • het Burgemeester Koomansplein.

Ook mogen er tijdens de genoemde tijd geen auto’s geparkeerd zijn of worden in het afgesloten gebied. Iedereen wordt verzocht hier medewerking aan te verlenen.

 

Valkenburg

In Valkenburg verzamelt men zich om 19.30 uur bij het Dorpshuis en loopt men in stille tocht om ongeveer 19.45 uur achter om de Hervormde Kerk aan het Castellumplein naar de erebegraafplaats. Bij de kranslegging wordt medewerking verleend door Valkenburg’s Harmonie en een detachement van de Natres.

 

Afsluitingen in Valkenburg

Op 4 mei zijn tussen 19.00 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • kruising Hoofdstraat/Broekweg;
  • kruising Marinus Poststraat/Broekweg;
  • kruising Middenweg/Marktveld;
  • kruising Burgemeester Lotsystraat/Marktveld;
  • op het Dorpshuisplein.

 

Iedere belangstellende is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten en kransleggingen.

 

Gepast ‘vermaak’ in horeca

Aan de horecagelegenheden wordt verzocht om op 4 mei de tijd tussen 19.45 en 20.15 uur gepast door te brengen uit respect voor de doden. Het wordt eveneens op prijs gesteld als in deze periode de buitenverlichting wordt gedoofd en er alleen muziek van de officiële Nederlandse radiozenders ten gehore wordt gebracht.