Alle stemmen zijn geteld. Hierbij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018