Op woensdag 14 maart planten kinderen van basisscholen weer bomen op de Nationale Boomfeestdag. Het thema van dit jaar is ‘“Operatie Boomfeestdag; maak ’t buiten beter!”. Kinderen zijn graag buiten. Maar…..hoe lang kan dit nog met deze klimaatproblematiek? De aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van de gemeentelijke Klimaatdoelen in 2020. U bent van harte welkom bij het programma aanwezig te zijn.

De basisscholen die dit jaar meedoen zijn:

Farelschool, Koninginneweg 38 in Katwijk
Wethouder Jacco Knape en wijkbeheerder Jacko Verdoes planten vijf bomen met groep 6 in de Princestraat. De Boomfeestdag op deze locatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van Dijk Maasland B.V. en Winkelhart Zeezijde in het kader van het project Herinrichting Andreasplein en Princestraat.

De Duinroos, locatie Zanderij, Prinses Irenelaan 49 in Katwijk
Wijkregisseur Ton den Butter en wijkbeheerder Willem van Duijn planten een groot aantal bomen met groep 7A in de grasberm van de Westerbaan ter hoogte van de ingang tot het terrein van Dunea.

Marnixschool, Schimmelpenninckstraat 2 in Katwijk
Burgemeester Cornelis Visser, wijkregisseur Richard Onstenk en wijkbeheerder Gerard de Jong planten met groep 5 tien bomen op de locatie Neptunus. De Boomfeestdag op deze locatie wordt gecombineerd met het project Rijnsoever 2.0.

De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 2a in Rijnsburg
Wethouder Krijn van der Spijk en wijkbeheerder Dirk van Belen planten vier meerstammige bomen in het gras om het speelveldje bij de Monetstraat.

Het programma:
09.50 uur verzamelen nabij de plantlocatie
10.00 uur opening Boomfeestdag
10.10 uur hijsen van de Boomfeestdagvlag en uitleg over de te planten bomen
10.15 uur planten van bomen
10.45 uur presentje, drinken en fruit
11.00 uur einde Boomfeestdag

De derde woensdag in maart?
Boomfeestdag 2018 heeft een afwijkende datum van de reguliere derde woensdag in maart. Dit heeft te maken met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t Buiten Beter!’
Het thema ‘Maak ’t Buiten Beter!” is gekozen met het oog op het jaar 2020. Dan moeten de gemeenten hun klimaatdoelen hebben gehaald. De aanplant van bomen en bossen helpt bij hierbij. In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat de aanplant van bomen en bossen met kinderen, twee kanten op werkt: kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien. Dus…..tijd voor Operatie Boomfeestdag!

Stichting Nationale Boomfeestdag
Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Vanaf 1980 is het Landelijk Comité Boomplantdag (als onderdeel van Staatsbosbeheer) doorgegaan als Stichting Nationale Boomfeestdag. Nu, bijna 60 jaar later, worden er jaarlijks door ruim 115.000 kinderen enthousiast zo’n 200.000 bomen geplant! Dat zijn ruim 2200 voetbalvelden aan bomen. De Nationale Boomfeestdag levert een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld. Daarom realiseren gemeenten al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen.