De Randstad raakt steeds meer ‘vol’. Zo moet in onze gemeente voor de komende jaren in de kernen 2.500 woningen worden gerealiseerd en het is daarom een flinke uitdaging om daarbij het weinige groen te behouden. Het is immers belangrijk dat de gemeente Katwijk in de toekomst een groenere gemeente wordt. Park Kwakkelwei en het concept van een ‘Ringpark’ rondom Katwijk zijn dan ook plannen waar wij volledig achterstaan. We willen dat Katwijk niet verder versteend.

Zo sprak DURF deze week met een van de initiatiefnemers van park ‘Kwakkelwei’. Er is namelijk een gerede kans aanwezig dat dit gebied wordt volgebouwd met woningen als het huidige college na 21 maart aanblijft. Op de lange termijn kan de Kwakkelwei juist een plek van rust zijn in een omgeving die al deels bebouwd is. Wij dringen er ook bij andere partijen op aan om voor groenbehoud in het centrum van onze gemeente te zorgen. We moeten zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de natuurlijke- en bebouwde structuur die in Katwijk reeds aanwezig is. Binnen de binnenstedelijke bebouwing een groene parkring en kernen.

Daarnaast heeft DURF tijdens de landelijke actiedag van NLdoet ook meegeholpen.Voor ‘Operatie Steenbreek’ werden tegels vervangen door plantjes. Een klein begin, maar wel nodig! Veranderingen komen met kousenvoeten. Katwijk behoort namelijk tot een van de vijf minst groene gemeenten van Nederland en het is natuurlijk zaak dat hier verandering in komt.

Lees meer over onze plannen voor meer groen, duurzaamheid en het ‘Ringpark’: https://www.durfkatwijk.nl/standpunten