D66 staat bekend als de onderwijspartij van Nederland en ook D66 Katwijk gelooft in de kracht van
onderwijs. Samen met zorg en klimaat heeft de partij onderwijs als belangrijkste thema verkozen voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.


‘Onderwijs? Daar kan je als gemeente toch niets mee?’ is een veel gehoorde opmerking van inwoners. D66 denkt daar anders over. De uitvoering van onderwijs is de eerste verantwoordelijkheid van het Rijk. Dit wil niet zeggen dat de gemeente achterover kan zitten en geen verantwoordelijkheid neemt voor het verbeteren van onderwijs. D66 wil dat alle leerlingen in de gemeente de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Kandidaat raadslid Lenneke Bosman: ‘Wij willen een betrokken en actief gemeentebestuur op onderwijs. De wethouder onderwijs wordt de nieuwe beste vriend van de schooldirecteuren in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg’.

Veranderingen
Bosman verwacht dat ingrijpende veranderingen aan schoolgebouwen noodzakelijk zijn, omdat de manier van lesgeven verandert. ‘Veel schoolgebouwen in de gemeente zijn verouderd. D66 wil dat de gemeente investeert om schoolgebouwen te moderniseren en te verduurzamen’. Zo kunnen energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd voor bestaande gebouwen en kan het binnenklimaat worden verbeterd. Leerlingen leren het best in een gezond binnenklimaat. Als nieuwbouw nodig is, doen we dat klimaatneutraal. De school zelf is altijd de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente bij het ontwerp van aanpassingen of nieuwbouw. D66 wil samen met scholen en ouders een lokale onderwijsvisie opstellen. Wij staan ervoor dat voor ieder kind gelijke kansen worden gecreëerd. Uitmuntend, passend en bereikbaar onderwijs voor elk kind, zowel voor kinderen met een achterstand als voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. D66 vindt verder
dat innovatie in het onderwijs door de gemeente gesteund moet worden. Behalve aandacht voor basisscholen en voortgezet onderwijs investeren we ook in de bibliotheek, muziek, sport en kunst, zodat Katwijkers van alle leeftijden kunnen blijven leren.

Niemand laten zitten
Gemeenten hebben veel zorgtaken overgenomen van het Rijk. Tussen de jeugdzorgtaken en het onderwijs zijn veel raakvlakken. De invloed van de gemeente op schooluitval is daarmee groter geworden. In grote steden als Rotterdam heeft de gemeente de handschoen opgepakt om schoolverzuim aan te pakken. In Katwijk moeten we kinderen ook niet laten (thuis) zitten! Als onderwijspartij proberen wij als D66 altijd meer te investeren in onderwijs. Laten we in Katwijk goede voorwaarden creëren voor (jonge) mensen om zich te kunnen ontwikkelen.