Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de webpagina(s) die te bezoeken is/zijn via www.katwijkactueel.nl.

1. Teksten, afbeeldingen, video- en geluidsmateriaal mogen zonder toestemming van de maker(s) niet worden gebruikt op enig ander medium of webpagina dan www.katwijkactueel.nl.
2. De redactie van Katwijk Actueel stelt de pagina’s die te bezoeken zijn op de website met zorg samen en daarbij kunnen fouten worden gemaakt, Katwijk Actueel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden op de webpagina’s weergegeven.
3. Katwijk Actueel bekijkt beeldmateriaal zorgvuldig voordat het wordt gepubliceerd. Het streven is om gezichten, kentekens en namen waar nodig onherkenbaar te maken.
4. De website kan, naar mening van de bezoeker(s), schokkende beelden presenteren, waarbij van te voren niet wordt aangegeven dat dit te verwachten is.
5. De redactie en enig andere werknemer van Katwijk Actueel behouden het recht om teksten, afbeeldingen, video- en geluidsmateriaal na publicatie aan te passen.
6. Katwijk Actueel is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Alle rechten voorbehouden.