Het huidige pand van RTV Katwijk aan de Rahussentraat is te klein en voldoet niet meer aan de wensen en eisen. Doordat het huidige huurcontract loopt tot mei 2018 zoekt RTV naar een andere locatie.

Omdat de verbouwing en aankoop van de voormalige bibliotheek aan de Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn meer bleek te gaan kosten dan het beschikbare budget, is in overleg met RTV Katwijk aanvullend onderzoek gedaan naar 3 locaties: leegstaande ruimtes in gemeenschapshuis De Burgt in Rijnsburg en 2 voormalige bedrijfspanden op industrieterrein ’t Heen.

Deze twee bedrijfspanden bieden goede kansen. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor de locaties in ‘t Heen verder te onderzoeken. Uitgangspunten zijn dat het pand op korte termijn beschikbaar is, het investeringsbedrag moet binnen het budget passen en het programma van eisen moet uitvoerbaar zijn.

De Burgt

Op de eerste verdieping van De Burgt is 390 m2 beschikbaar. Dit is te weinig voor RTV Katwijk. Ook liggen de ruimtes niet naast elkaar en moeten kostbare akoestische maatregelen genomen worden om geluiden van buiten tegen te houden.

Bedrijfspanden ’t Heen

In ’t Heen staan 2 leegstaande bedrijfspanden te huur. De gemeente en RTV Katwijk hebben de panden bekeken en de conclusie getrokken dat beide locaties geschikt zijn. De panden zijn op korte termijn beschikbaar, hebben genoeg vierkante meters en het programma van eisen lijkt uitvoerbaar. Ook is de verwachting dat de investeringskosten passen binnen het beschikbare budget. Om te bepalen of het inderdaad mogelijk is om RTV Katwijk op één van deze locaties te huisvesten wordt de gemeenteraad voorgesteld een vervolgonderzoek te doen.

Foto en tekst: Gemeente Katwijk